Markedsføring av kreditter i Norge 2018

Norge er et rikt land, og vi nordmenn bruker utrolig mye penger. Vi kjøper nye biler, har fine, store hus og driver med dyre aktiviteter på fritiden. Dessuten tenker vi over gjennomsnittet mye på interiør, elektronikk og ferieturer, og mye penger brukes på nettopp dette. De senere årene har det dessuten blitt lettere og lettere å få tak i penger vi egentlig ikke har – det skal nemlig ikke så mye til for å få et kredittkort eller et forbrukslån innvilget. Alt du trenger er en datamaskin eller mobil samt internett, så kan lånesøknaden sendes inn, og du kan avvente tilbakemelding fra ulike banker og tilbydere av lån.

Et forbrukslån kan være en god ide dersom du har kontroll på økonomien og den vil holde seg stabil for fremtiden. Du kan investere i en ferietur du ellers ikke ville ha råd til, eller du kan ta med familien på en spontan hyttetur med visshet om at lånet betales ned igjen i løpet av de neste månedene. Så lenge lånet nedbetales er det ingenting i veien for å unne seg litt ekstra kos en gang i blant – les mer.

Dersom du sitter i en økonomisk knipe er forbrukslånet imidlertid en veldig skummel investering hvis du kun fokuserer på enkle penger, men ikke tenker på at lånet skal betales tilbake med renter i fremtiden. Havner du på etterskudd med betalingen vil beløpene hope seg opp, og du kan ende opp som gjeldsslave. Dette vil påvirke både familielivet og det sosiale livet ditt i lang tid fremover, så det er viktig å være oppmerksom på egen økonomi. I de senere årene har markedsføringen av forbrukslån og kreditt vært veldig aggressiv, og det har vært lett å falle for fristelsen. Dette er heldigvis i ferd med å snu med de nye forskriftene fra regjeringen.

Nye forskrifter fra regjeringen

Regjerningen har laget nye forskrifter rundt markedsføring av kreditt, og de nye forskriftene trådte i kraft 1. juli 2017. Alle finansforetakene i Norge må følge de nye forskriftene. Regjerningen er i utgangspunktet positive til muligheten vi nordmenn har for å låne penger, men de vil sørge for en god, trygg markedsføringspolitikk da økonomi er et vanskelig tema for mange. Regjeringen mener nemlig at tilgangen til kredittkort og forbrukslån har vært for enkel, og markedsføringen har over lenger tid vært altfor aggressiv. Dette fører til at mennesker med økonomiske problemer fort velger den lette utveien uten å tenke på fremtidige konsekvenser. Lån skal nemlig tilbakebetales med renter, og dersom økonomien er ustabil, kan dette være en kostnad du ikke har råd til. Det er lett å bli grepet av panikken i økonomiske vanskelige situasjoner, og dersom penger er lett tilgjengelig er sannsynligheten veldig stor for at lånesøknaden sendes.

De nye forskriftene inneholder mange punkter, men det dreier seg blant annet om at det ikke vil være lov å markedsføre kredittavtaler ved dørsalg. Det legges også vekt på at enkelte opplysninger får forbud mot å fremheves i markedsføring, blant annet hvor raskt svar forbrukeren får på en forespørsel om lån eller kreditt samt hvor raskt beløpet vil være disponibelt på kundens konto. Det skal heller ikke fremheves at søknadsprosessen er enkel eller at terskelen for å kunne få et forbrukslån innvilget er lav. Det er selvfølgelig fremdeles lov å opplyse om disse tingene, men de skal ikke fremheves ytterlige i forhold til andre punkter som omhandler renter, løpetid, forskuddsbetaling og andre vilkår knyttet mot lånet.

Ny gjeldsinformasjonslov

Parallelt med den nye forskriften om markedsføring av kreditt har regjeringen kommet med en ny gjeldsinformasjonslov. Loven trådte i kraft 1. november 2017 og dreier seg om gjeldsregistre. Hensikten er å forebygge større gjeldsproblemer hos privatpersoner, og dette gjøres ved å gi bankene og tilbydere av lån muligheten til å utføre bedre kredittvurderinger av potensielle kunder. På den måten kan vi unngå at mennesker som allerede er i en økonomisk krise pådrar seg enda mer gjeld som i fremtiden kun vil føre til enda større økonomiske problemer. Private aktører kan starte såkalte gjeldsinformasjonsforetak og bankene kan samarbeide med disse. Per i dag har dessverre ikke bankene og tilbyderne av lån tilstrekkelig tilgang til å se hvor mye gjeld en person allerede har, og det kan være skummelt dersom nye lån skal opprettes. Utviklingen av forbruksgjeld har på grunn av dette vært høy de siste tiårene, spesielt hos yngre mennesker som er i etableringsfasen. Å starte voksenlivet med gjeld er ikke gøy – det kan ødelegge mange drømmer. Å gi bedre informasjon rundt potensielle kunders økonomiske status er derfor et flott tiltak for alle parter.

Sikring av personvernet

Samtidig med den nye gjeldsinformasjonsloven trer også en ny forskrift i kraft – det er nemlig viktig å sikre personvernet vårt. Reglene dreier seg om hva slags opplysninger som skal gis til banker og tilbydere av lån, samt hvor ofte disse opplysningene skal gjøres tilgjengelig. Regler for utlevering og bruk av gjeldsopplysninger blir også regulert i forskriften. Uansett hvilken teknologisk løsning som utvikles til dette formålet, er det påbudt at personvernet blir godt ivaretatt. Det er svært strenge regler rundt hvem som får tilgang til potensielle kunders gjeldsopplysninger. Det finnes allerede registre for banklån med pant i eiendeler som hus, hytte, bil eller båt, så den nye ordningen er derfor begrenset til forbrukslån og kredittkort uten sikkerhet.

Dempe veksten i forbruksgjelden

Målet med de nye forskriftene er å dempe veksten i forbruksgjelden vi har i den norske befolkningen. Den norske forbruksgjelden ligger nå på rundt 90 milliarder kroner, og det er mye penger. Dessuten har gjelden økt med hele 15 % i løpet av 2016, så vi ser en skremmende økning i den totale gjelden. Det offentlige bruker store ressurser på gjeldsordningssaker, og det samme gjelder de ulike bankene og tilbyderne av lån. Dette fører igjen til høyere renter for kundene, og forbrukslånene blir dyre. For å få ned forbruksgjelden er det vedtatt at finansforetakene skal opplyse om det totale utestående beløpet på fakturaen til kunden, slik at kunden har total oversikt over hvor mye som gjenstår. Da kan kunden betale inn mer enn avtalt dersom vedkommende plutselig har mer å rutte med. Det skal også være et aktivt valg fra kundens side å utsette en betaling, det skal ikke markedsføres fra tilbyderen av lån at dette er en mulighet. Det kan nemlig føre til at utsettelse av innbetaling blir vanlig, og at du havner på etterskudd med betalinger. Du skal derfor ikke uoppfordret få muligheten til utsettelse.

Ha kontroll på din egen økonomi

Det har i lang tid vært en lav terskel for å få forbrukslån, og dette kan være skummelt for mange. Heldigvis har nå regjeringen laget nye forskrifter som skal gjøre markedsføringen av kreditt og forbrukslån mindre aggressiv. På den måten kan mennesker i økonomisk krise skånes for enkle, men skumle løsninger som kan føre til enda større pengeproblemer i fremtiden. Fordi forbrukslån som regel gis uten sikkerhet ser bankene og tilbyderne av lån seg nødt til å sette opp renten slik at de har en viss garanti ved manglende innbetalinger. Derfor er rentene på forbrukslån høyere enn for eksempel et boliglån. Jan Edvardsen hos www.forbrukslaan.no sier følgende: «Du bør tenke deg nøye om før du søker om forbrukslån. Det er lett å la seg friste uten å vite hva du går til, og det er lett å glemme at lånet skal betales tilbake med renter i løpet av en gitt periode».

Sett deg derfor godt inn i egen økonomi før du tar steget og søker om et forbrukslån, og gi banken riktige opplysninger med tanke på inntekt, andre lån og liknende. På den måten kan banken gi deg et korrekt tilbud uten at du ender opp med en løsning du egentlig ikke har råd til på lang sikt. Pass også på å lage deg et ordentlig budsjett over inntekter og månedlige avgifter så du ser at en eventuell låneavtale kan nedbetales med økonomien du har. På internett finner du tips og råd, samt lånekalkulatorer som kan benyttes for å få en oversikt over hva du kan forvente med tanke på nedbetalingstid, renter og liknende. Det finnes mange tilbydere av lån, og alle har ulike vilkår, nedbetalingsplaner og renter. Det lønner seg derfor å undersøke på nettet før du går for det første og beste alternativet. Det er økonomien din det er snakk om, og økonomien din er viktig for et godt liv.

Med nye forskrifter fra regjeringen håper vi at 2018 blir et friskt pust og en ny start for norsk økonomi og privatpersoners økonomiske situasjon. Med strengere regler rundt markedsføring av forbrukslån kan fristelsen bli enklere å motstå, og det blir lettere å unngå unødvendige lån og ekstra kostnader. Et forbrukslån kan være en god ide, men i mange tilfeller bidrar lånet kun til flere, vanskelige utgifter i fremtiden.